Çira 15/16

Çira 15/16

Çira
Swêd
Sal: 1998
Rûpel: 114
Çandî, wêjeyî
Kurdî

Kovara kulturî ya Komeleya nivîskarên kurd li Swêdê

Derhêner:

Li ser nave Komeleya nivîskarên Kurd li Swêdê: Mehemed Malmisanic