çime 9

çime 9

çime
Almanya
Sal: 2008
Rûpel: 52
Wêjey, çand, ziman
Kurdî, Tirkî

Kovara wêje, çandî û ziman.

Vengê şarê zazayan.

ÇIME:  Péseroké Zuwan û Edaté Zazayan

Journal of Zaza Language and Culture.

Zaza Dili ve Kültürü Dergisi

Redaksiyon:

R.Kızılçubuk

Ferhat Pak

Zaza Yaşar

Zerweş Serhad

Roşan Hayig