Çi Bikin 3

Çi Bikin 3

Çi Bikin
Almanya
Sal: 1981
Rûpel: 42
Siyasî, Rêxistinî
Kurdî, Tirkî

Bo yekîtîya Kurdistanekî sosyalîst!

Kovara Marksîstên şoreşgerî Kurdistan

Kovarekî siyasî, rêxistinî ye.