Çarçira 4/5/6

Çarçira 4/5/6

Çarçira
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 154
Çandî, giştî

Kovara Çandeyî ya Giştî

Di sala 1996 an de, dê şeş hejmarên Çarçira yê derkevin

Derhêner: Proja Kurdî, Rissingplan, BV

163 62 Spanga