Çandname 2

Çandname 2

Çandname
Internet
Sal: 2020
Rûpel: 60
Kurdî

Çandname e-kovara çanda kurdî ya sê mehane ye.

Ya malpera: www.candname.com ê ye

Li pey şopa bav û kalan Bi reng û dengên jîyanê

Xwedî; FiratBawerî