Bîrnebûn 71

Bîrnebûn 71

Bîrnebûn
Almanya
Sal: 2018
Rûpel: 74
Kovar
Kurdî, Tirkî

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan