Bîrnebûn 41

Bîrnebûn 41

Bîrnebûn
Almanya
Sal: 2009
Rûpel: 80
Kovar
Kurdî, Tirkî

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan