Bîrnebûn 28

Bîrnebûn 28

Bîrnebûn
Almanya
Sal: 2005
Rûpel: 100
Kovar
Kurdî, Tirkî

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan