Bîrnebûn 11

Bîrnebûn 11

Bîrnebûn
Almanya
Sal: 2001
Rûpel: 92
Kovar
Kurdî, Tirkî

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan