Bîrnebûn 10

Bîrnebûn 10

Bîrnebûn
Almanya
Sal: 2000
Rûpel: 84
Kovar
Kurdî, Tirkî

Kovara hunerî, çandî û sîyasî a kurdên anatolîya navîn e.

Derhêner: Waqfa Kurdên Anatoliya Navîn li Swêdê û Komela Ziman li Almanyayê

V I S d P Haci Erdoğan