Bîr 6

Bîr 6

Bîr
Kurdistan
Sal: 2007
Rûpel: 260
Lêkolîn, lêgerîn, Araştirma, inceleme
Kurdî, Tirkî

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Araştırma incelemedergisi.

Derhêner: Turgut Ersoy