Bîr 4

Bîr 4

Bîr
Kurdistan
Sal: 2006
Rûpel: 220
Lêkolîn, lêgerîn, Araştirma, inceleme
Kurdî, Tirkî

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Araştırma incelemedergisi.

Derhêner: Turgut Ersoy