Bîr 3

Bîr 3

Bîr
Kurdistan
Sal: 2005
Rûpel: 252
Lêkolîn, lêgerîn, Araştirma, inceleme
Kurdî, Tirkî

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Araştırma incelemedergisi.

Derhêner: Turgut Ersoy