Bîr 11

Bîr 11

Bîr
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 306
Lêkolîn, lêgerîn, Araştirma, inceleme
Kurdî, Tirkî

Kovarek sê mehî ya lêkolîn û lêgerînê ye.

Araştırma incelemedergisi.

Derhêner: Turgut Ersoy