Bezuvar 11

Bezuvar 11

Bezuvar
Kurdistan
Sal: 2012
Rûpel: 82
Çandî, hunerî, wêjeyî
Kurdî, Tirkî

Kültür , Sanat ve Edebiyat Dergisi

Kovara Çandî, Hunerî û Wêjeyî

Derhêner: BurhanGündoğan