Berhem ( Li Tirkîyê) 2

Berhem ( Li Tirkîyê) 2

Berhem
Tirkîyê
Sal: 1992
Rûpel: 68
Lêkolînî, civakî, çandî
Kurdî, Tirkî

Kovarake lêkolînî, Civakî û Çandî  ye. Percama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

Kovara Berhem ji alîyê Derhêner: Asli Yalçınoğlu va, ji sala 1988 an ve li Swêd ê  derdikeve.

Kovara Berhem bi vê kadroyê ji sala  1992 an  şûn de ji alîyê Derhêner M Düzgün  ve li   Tirkîyê  derdikeve.