Berhem 4

Berhem 4

Berhem
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 60
Lêkolînî, civakî, çandî
Kurdî, Tirkî

Kovarake lêkolînî, Civakî û Çandî  ye. Percama Dozkariya Kulturî û Camatî ye.

Kovara Berhem ji alîyê Derhêner: Asli Yalçınoğlu va, ji sala 1988 an ve li Swêd ê  derdikeve.

Kovara Berhem bi vê kadroyê ji sala  1992 an  şûn de ji alîyê Derhêner M Düzgün  ve li   Tirkîyê  derdikeve.