Bergeh 3

Bergeh 3

Bergeh
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 140
Çandî, lêkolînî,/ Siyasi, ve kultur
Kurdî, Tirkî

Kovarasiyasî, çandî, lêkolînî. / Siyasî, kültür, AraştırmaDergisi

Derhêner:Alan Rona