Bergeh 1

Bergeh 1

Bergeh
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 124
Çandî, lêkolînî,/ Siyasi, ve kultur
Kurdî, Tirkî

Kovarasiyasî, çandî, lêkolînî. / Siyasî, kültür, AraştırmaDergisi

Derhêner:Alan Rona