Berbangê Kurdistan 1

Berbangê Kurdistan 1

Berbangê Kurdistan
Swêd
Sal: 1983
Rûpel: 74
Siyasî
Tirkî

Kovareksiyasî

Li Swêdê bi tirkî derdikeve

Derhêner: VahdettinTaş