Bawerî 1

Bawerî 1

Bawerî
Almanya
Sal: 1995
Rûpel: 60
Kurdî, Tirkî

KovaraHereketaÎslamîyaKurdistanê, Kovarekeolî û civakî ye.

Derhêner: Mehmet Satir