Aware 7

Aware 7

Aware
Hollanda
Sal: 1992
Rûpel: 60
Kovar
Kurdî

Kovara ferhengî komelayetî

Kurdische Culturele Vereniging Almere

KCVA

Muzefer Begzade