Aware 2

Aware 2

Aware
Hollanda
Sal: 1991
Rûpel: 36
Kovar
Kurdî

Kovara ferhengî komelayetî

Kurdische Culturele Vereniging Almere

KCVA

Muzefer Begzade