Ala Yekîtî 24

Ala Yekîtî 24

Ala Yekîtî
Almanya
Sal: 1988
Rûpel: 28
Siyasî, Rêxistinî
Tirkî

ALA YEKÎTÎ BO KURDISTANEKI SERBIXWE AZAD DEMOKRATIK

BAGIMSIZ BiRLEŞiK DEMOKRATiK KÜRDiSTAN İÇİN

Kovarek  siyasî û rîxistinî ye.

Derhêner Rêxistina KAWA