AKSAN

AKSAN

AKSAN
Kurdıstan
Sal: 2002
Rûpel: 40
Tirkî

EV WEŞAN JI ARŞÎVA 
AHMET ÇAKMAK HATÎYE WERGIRTIN

AKSAN
Kültür * Sanat * Edebiyat Dergisi

link:

www.aksandergisi.8m.net