21. Yüzyıl da Özgürlük ve Sosyalizmin Manifestosu

21. Yüzyıl da Özgürlük ve Sosyalizmin Manifestosu

Kürt Solu
Tirkîyê
Rûpel: 144
Kurdî, Tirkî

Kovarekî şîroveyî, sîyasî û rêxistinî ye.

Derhêner: Gün yayınları. Newroz Kitap dizisi