Xwebûn 6

Xwebûn 6

Xwebûn
Kurdistan
Sal: 2019
Rûpel: 12

 

Xwebû rojnameyekî hefteyî ye, li Amedê bi kurdî derdikeve.