Welatê Me 22

Welatê Me 22

Welatê Me
Tirkîyê
Sal: 1995
Rûpel: 16

Rojnameya hefteyî
Rojnameya siyasî, nûçeyî
giştî ye.

Li ser navê ROZA Basın
– Yayıncılık San. Tıc. Ltd. Şti. Adına Xwedî (Sahibi):

Aynur Bozkurt