Welatê Me 2

Welatê Me 2

Welatê Me
Tirkîyê
Sal: 1994
Rûpel: 16

Rojnameya hefteyî
Rojnameya siyasî, nûçeyî
giştî ye.

Li ser navê ROZA Basın
– Yayıncılık San. Tıc. Ltd. Şti. Adına Xwedî (Sahibi):

Aynur Bozkurt