Welat 6

Welat 6

Welat
Tirkîyê
Sal: 1992
Rûpel: 12

Rojnameya hefteyî siyasî
giştî ye.
WELAT Li ser nave

lMC Basın – Yayın Ltd. Şti. adına Xwedî (Sahibi):
Zübeyir Aydar