Welat 57

Welat 57

Welat
Tirkîyê
Sal: 1993
Rûpel: 16

Rojnameya hefteyî siyasî
giştî ye.
WELAT Li ser nave

lMC Basın – Yayın Ltd. Şti. adına Xwedî (Sahibi):
Zübeyir Aydar