Sî News 46

Sî News 46

Sî News
Kanada
Sal: 2010
Rûpel: 18

Sî News
– weekly International
Independet Newspaper
Yaşamin tüm renklerine
dair..
Rojnameya siyasî, giştî
hefteyî ye