Rozhnama 621

Rozhnama 621

Rozhnama
Kurdistan
Sal: 2011
Rûpel: 24

Rojnameyekî sîyasî, nûçeyî giştî ye.

Bi tîpên erebî derdikeve.

Derhêner:

Kompanyayî Wuşe