Rozhnama 582

Rozhnama 582

Rozhnama
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 24

Rojnameyekî sîyasî, nûçeyî giştî ye.

Bi tîpên erebî derdikeve.

Derhêner:

Kompanyayî Wuşe