Rozhnama 418

Rozhnama 418

Rozhnama
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 18

Rojnameyekî sîyasî, nûçeyî giştî ye.

Bi tîpên erebî derdikeve.

Derhêner:

Kompanyayî Wuşe