Rozhnama 376

Rozhnama 376

Rozhnama
Kurdistan
Sal: 2009
Rûpel: 20

Rojnameyekî sîyasî, nûçeyî giştî ye.

Bi tîpên erebî derdikeve.

Derhêner:

Kompanyayî Wuşe