Rozhnama 335

Rozhnama 335

Rozhnama
Kurdistan
Sal: 2008
Rûpel: 16

Rojnameyekî sîyasî, nûçeyî giştî ye.

Bi tîpên erebî derdikeve.

Derhêner:

Kompanyayî Wuşe