Rojname (DOZ) 0

Rojname (DOZ) 0

Rojname (DOZ)
Tirkîyê
Sal: 1991
Rûpel: 40

Rojnameyekî kurdî, nûçeyî, Reportaj û çandî ye

Derhêner: Doz Basım ve Yayıncılık Ltd. (DOZ)