Rojeva Welat 9

Rojeva Welat 9

Rojeva Welat
Kurdistan
Sal: 2010
Rûpel: 12

Rojnameyekî nşçeyî, siyasî û rêxistinî ye.

Zozan Basın Yayın Adına İmtiyaz Sahibi :

Eser Uyansız