Roja Welat 2

Roja Welat 2

Roja Welat
TSK Tevgera Sosyalîst a Kurdistan
Tirkîyê
Sal: 1977
Rûpel: 14
Rojname

ROJA WELAT

Rojnameyek sîyasî û çandîye

Ji 15 rojan carek dertê

Heta hejmara 12 e yan li Ankara yê û hejmarên din li Almanya hatine weşandin

Derhêner: TSK Tevgera Sosyalîst a Kurdistan

Navnişan : Postfach 360103

85 Nürnberg 36 BRD