Pêşketin 3

Pêşketin 3

Pêşketin
Sal: 2010
Rûpel: 10

Versiyona çapkirî ya HAWAR NET .comê / çapa dîjîtal

Rojnameya Kurdî a serbixwe

 Rojnameyekî çandî, agadarî giştî ye.

www.hawarnet.com

pesketin@hk-mg.net