Nerîna Nû (2011) 7

Nerîna Nû (2011) 7

Nerîna Nû
Gurcistan
Sal: 2011
Rûpel: 8

Rojnameyekî siyasî û giştî ye.

Li Gurcistanê bi zimanê kurdî û rûsî, bi alfabeya kirîlî derdikeve.

Derhêner:  Nerina Nû