Nerîna Nû (2011) 2

Nerîna Nû (2011) 2

Nerîna Nû
Gurcîstan
Sal: 2011
Rûpel: 12

Rojnameyekî siyasî û giştî ye.

Lli Gurcistanê bi zimanê kurdî û rûsî, bi alfabeya kirîlî derdikeve.

Derhêner:  Nerina Nû