Les Kurdes 28

Les Kurdes 28

Les Kurdes
Enstituya Kurdî ya Bruksel  (EKB)
Belçîka
Sal: 2007
Rûpel: 24

Rojnameyeke Civakî  û agadarî ye,

bi zimanê Firansizî li Belçêka der tê.

Derhêner: Enstituya Kurdî ya Bruksel  (EKB)

Sîyasî, agadarî