Kurmancî 16

Kurmancî 16

Kurmancî
Enstîtuya  Kurdî ya  Parîs  (EKP)
Fransa
Sal: 1995
Rûpel: 10

Rojnameya taybetî ya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê

li ser pirsên zaravê kurmancî.

Kovara wêjeyî ye.

Derhêner:  Enstîtuya  Kurdî ya  Parîs  (EKP)