Kurdname 23

Kurdname 23

Kurdname
Komîtey Azadîxwazanî  Kurdistan (KAK)
Ingilîstan
Sal: 1993
Rûpel: 12

Serbexoyî bo Kurdistan

Rojnameyek îsiyasî  giştî  ye, bi zimanê kurdî,  ingilîzî û erebî  derdikeve.

Derhêner: Komîtey Azadîxwazanî  Kurdistan (KAK)