Kurdistan Press 87

Kurdistan Press 87

Kurdistan Press
Swêd
Sal: 1990
Rûpel: 16

Kurdistan Press  rojnameyekî  siyasî  giştî ye.

Derhêner:  Orhan Kotan