Kurdistan Press 65

Kurdistan Press 65

Kurdistan Press
Swêd
Sal: 1989
Rûpel: 16

Kurdistan Press  rojnameyekî  siyasî  giştî ye.

Derhêner:  Orhan Kotan