Kurdistan Press 6

Kurdistan Press 6

Kurdistan Press
Swêd
Sal: 1986
Rûpel: 16

Kurdistan Press  rojnameyekî  siyasî  giştî ye.

Derhêner:  Orhan Kotan