Kurdistan Press 27

Kurdistan Press 27

Kurdistan Press
Swêd
Sal: 1987
Rûpel: 16

Kurdistan Press  rojnameyekî  siyasî  giştî ye.

Derhêner:  Orhan Kotan